xe đông lạnh hino

XE ĐÔNG LẠNH HINO

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3565kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5070 x 2000 x 1895 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 4550kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5610 x 2010 x 1960 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5350kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 6480 x 2120 x 2040 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5700kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5600 x 2180 x 2050 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6000kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 6500 x 2160 x 2060 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 7650kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 8000 x 2340 x 2270 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 8000kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 7000 x 2320 x 2210 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 14600kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 7950 x 2320 x 2470 mm

Bảo hành:36 tháng

XE TẢI ĐÔNG LẠNH ISUZU

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra, xe tải đông lạnh

Trọng tải: 1490 – 2150kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 3700 x 1870 x 1950 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1900 – 2490kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 4220 x 1720 x 1780 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2250 – 5450kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5570 x 2050 x 2020/1870 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5750 – 6000kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5900 x 2300 x 2280 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6900 – 7700kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 8350 x 2500 x 2550 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 13100 – 14150kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 9350 x 2500 x 2550 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

isuzu bình dương, isuzu tín hưng thịnh, isuzu sài gòn