xe chở gia cầm

XE CHỞ GIA CẦM HINO

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2950kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 5200 x 2140 x 2190 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3520kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 5860 x 2110 x 2460 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5350kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 6660 x 2160 x 2180 mm

Bảo hành:36 tháng

xe chở gia cầm

XE CHỞ GIA CẦM ISUZU

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1950kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 3650 x 1780 x 1920/— mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3000kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 5180 x 2140 x 2200/— mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3990kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 5980 x 2100 x 2150/— mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 4995kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 5600 x 2050 x 2270/— mm

Bảo hành:36 tháng