xe cẩu hino

XE TẢI CẨU HINO

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1200kg

Kích thước thùng: 3820 x 1720 x 460 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2800kg

Kích thước thùng: 4450 x 2030 x 500 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 4550kg

Kích thước thùng: 6420 x 2350 x 550 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5100kg

Kích thước thùng: 6100 x 2340 x 550 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6750kg

Kích thước thùng: 6590 x 2350 x 600 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 13800kg

Kích thước thùng: 6920 x 2350 x 650 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

xe tải isuzu gắn cẩu

XE TẢI CẨU ISUZU

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải cẩu: 300kg

Chiều cao làm việc: 18m

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2000kg

Kích thước thùng: 4400 x 2090 x 530/—mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 4000kg

Kích thước thùng: 5600 x 2100 x 560/— mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5000kg

Kích thước thùng: 6050 x 2330 x 570/— mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5250kg

Kích thước thùng: 6050 x 2330 x 570/— mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km