xe ben hino, xe ben isuzu

XE BEN HINO

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3450kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 3350 x 1700/1520 x 500/390 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5800kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 3450 x 2100/1900 x 640/530 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 8200kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4300 x 2300/1900 x 700/550 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 14000kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4900 x 2160/1940 x 1000/900 mm

Bảo hành:36 tháng

XE BEN ISUZU

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1990kg

Động cơ: Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 2900 x 1580 x 540 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6300kg

Động cơ: Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 3.450/3.370 x 2.000/1.860 x 640/530 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 8200kg

Động cơ: Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4180 x 2080 x 785/— mm

Bảo hành:36 tháng